Propel Capital investerar 40 000 EUR i Stingbolag

Några av Propel Capital-investerarna: Anna Ljungbergh, Lars Lindgren, Mattias Weinhandl, Anders Göransson, Boel Swartling samt Peder Hasslev och Erik Wijnbladh från Saminvest tillsammans med Maria Ljungberg, VD på Propel Capital

Kopplat till Sting finns Propel Capital som, med cirka 100 bolag i portföljen, är Sveriges mest aktiva privata såddinvesterare. 

Propel Capital investerar endast i Stingbolag och investeringsstorleken är normalt 400 000 SEK (Sting Accelerate-bolag är garanterade en investering och ett urval av Sting Incubate-bolagen får en investering efter utvärdering).

Kapitalet i Propel Capital kommer från erfarna privatinvesterare som också ofta direktinvesterar i Propel Capital-bolagen. Just nu investeras Propel Capital IV, som har 20,4 MSEK under förvaltning från ett 40-tal av Sveriges främsta affärsänglar samt det statliga riskkapitalbolaget Saminvest.

Saminvest har också givit ett antal investerare i Propel Capital ett så kallat saminvesteringsavtal, där de matchar utvalda investerares direktinvesteringar i Propel Capitals portföljbolag med samma belopp.

Är du affärsängel eller venture capital-investerare och är intresserad av att investera i/komma i kontakt med våra bolag, läs mer här om vilka möjligheter som finns här.

Propel Capitals investering görs vanligtvis via ett standardiserat konvertibelt skuldebrev.

Exempel på nuvarande eller tidigare Propel Capital-bolag

                  

 

Vill du veta mer om Propel Capital? Kontakta VD Maria Ljungberg, maria.ljungberg@sting.co.