Finansiering

Vi hjälper dig att skapa de bästa förutsättningarna för att ta in kapital. Flera av Stings coacher har en bakgrund som riskkapitalister och privatinvesterare, och har stöttat de allra flesta av de över 270 Sting-bolagen i sina kapitalanskaffningar. Totalt har Sting-bolagen tagit in över 525 MEUR i privat finansiering och ytterligare 136 MEUR i mjuk finansiering (villkorslån och bidrag). I Stings nätverk finns erfarna investerare som letar aktivt efter spännande bolag att investera i, här möter du några av dem.

  • Propel Capital: Sting-bolagen kan få 300 000 kr i investering från Propel Capital och tillgång till de 40 affärsänglarnas kompetens och nätverk. Propel Capital är Sveriges mest aktiva privat sådinvesterare. Kapitalet kommer från erfarna affärsänglar som också ofta direktinvesterar i Stingbolagen.
  • Finansieringsstöd: Du får hjälp att bli ”investor ready” och att ta fram en finansieringsstrategi och -plan. Du får stöd genom hela finansieringsprocessen med att hitta och attrahera rätt typ av finansiering för just ditt bolag i rätt fas.
  • Pitchträning: Du får praktisk träning av våra populära pitchexperter i hur du på ett vinnande och förtroendegivande sätt presenterar ditt bolag för investerare.
  • Internationellt investerarnätverk: Vi hjälper till att introducera dig för investerare som matchar ditt startups profil. Du får tillgång till Stings internationella investerarnätverk.
  • Luminar Ventures: Sting har ett strategiskt partnerskap med Luminar Ventures, en VC-fond med 600 miljoner kronor under förvaltning för såddfinansiering i svenska digitala teknikföretag. Luminar Ventures har initierats och medgrundats av Sting tillsammans med de framgångsrika affärsänglarna Magnus Bergman och Jacob Key, som driver fonden tillsammans med ett professionellt investeringsteam. Sting introducerar med glädje relevanta Stingbolag till Luminar-teamet, men det är viktigt att konstatera att Sting inte har någon exklusivitet med Luminar och att vi alltid uppmuntrar Stingbolagen att utvärdera alla relevanta finansieringsmöjligheter.
  • Events: Sting arrangerar flera events varje år med syfte att matcha startups och investerare. Även som alumnibolag har du möjlighet att delta i nätverksträffar och få hjälp med intron till investerare i Stings nätverk.
  • Trovärdighet: Att vara ett Sting-bolag ger trovärdighet och en kvalitetsstämpel i diskussion med investerare.

Sting kan hjälpa till att markant förbättra dina förutsättningar att få in kapital, men vi kan aldrig ge några garantier. Det är teamet bakom startupbolaget som måste övertyga potentiella finansiärer att en investering kommer att ge en god avkastning.