Finansiering

Vi hjälper dig att skapa de bästa förutsättningarna för att ta in kapital. Flera av Stings coacher har en bakgrund som riskkapitalister och privatinvesterare, och har stöttat de allra flesta av de över 240 Sting-bolagen i sina kapitalanskaffningar. Totalt har Sting-bolagen tagit in över 4 miljarder kronor i investeringar och ytterligare 1 miljard kronor i mjuk finansiering (villkorslån och bidrag).

  • Propel Capital: Sting-bolagen kan få upp till 500 000 kr i investering från Propel Capital (Accelerate-bolag är garanterade investering på 300 000 kr och Incubate-bolag kan få en investering om upp till 500 000 kr ) och tillgång till de 40 affärsänglarnas kompetens och nätverk.
  • Sting Business Angels: Möjlighet att presentera ditt bolag inför Stings andra affärsängelnätverk, också med ca 35 privata tech-investerare.
  • Luminar Ventures: Sting har ett strategiskt partnerskap med Luminar Ventures, en VC-fond med en halv miljard kronor under förvaltning för såddfinansiering i svenska digitala teknikföretag. Luminar Ventures har initierats och medgrundats av Sting tillsammans med de framgångsrika affärsänglarna Magnus Bergman och Jacob Key, som driver fonden tillsammans med ett professionellt investeringsteam. Sting introducerar med glädje relevanta Stingbolag till Luminar-teamet, men det är viktigt att konstatera att Sting inte har någon exklusivitet med Luminar och att vi alltid uppmuntrar Stingbolagen att utvärdera alla relevanta finansieringsmöjligheter.
  • ALMI Innovationslån: Sting hanterar ALMI Innovationslån som ger möjlighet till 300.000-600.000 kr i villkorslån eller liknande.
  • Kunskap om investeringsmarknaden: Hur den fungerar och vilka aktörer som finns.
  • Finansieringsstöd: Du får hjälp att bli ”investor ready” och att ta fram en finansieringsstrategi och -plan. Du får stöd genom hela finansieringsprocessen med att hitta och attrahera rätt typ av finansiering för just ditt bolag i rätt fas.
  • Pitchträning: Du får praktisk träning av våra pitchexperter i hur du på ett vinnande och förtroendegivande sätt presenterar ditt bolag för investerare.
  • Investerarnätverk: Vi hjälper till att introducera dig för investerare som matchar ditt startups profil. Du får tillgång till Stings internationella investerarnätverk. Sting har starka relationer med över 50 VC bolag i 11 länder.
  • Events: Sting arrangerar flera events varje år med syfte att matcha startups och investerare. Även som alumnibolag har du möjlighet att delta i nätverksträffar och få hjälp med intron till investerare i Stings nätverk.
  • Trovärdighet: Att vara ett Sting-bolag ger trovärdighet och en kvalitetsstämpel i diskussion med investerare.

Sting kan hjälpa till att markant förbättra dina förutsättningar att få in kapital, men vi kan aldrig ge några garantier. Det är teamet bakom startupbolaget som måste övertyga potentiella finansiärer att en investering kommer att ge en god avkastning.