Amplify & Sting Test Drive MusicTech

Amplify & Sting Test Drive MusicTech

Test Drive MusicTech är ett praktiskt träningsprogram för team som har ett startup-idé inom MusicTech i ett tidigt skede och vill få hjälp med att testa affärsmodell samt att komma igång och bygga företaget.

Er affärsidé ska rikta sig mot en internationell marknad och vara globalt skalbar. Programmet är baserat på Lean Canvas, en strategisk mall för utveckling av affärsmodeller. Det är ett populärt verktyg som används av entreprenörer världen över.


 

Datum:  23 oktober, 6 och 20 november, 11 december 2017
Tid: 17:30-20:30
Plats: Amplify / Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105 (KMH). Vissa tillfälle gästar vi musikindustrin.
Sista ansökningsdag: 5 oktober 2017

Ansök nu 


Om programmet:
Programmet består av 5 workshops på kvällstid där de utvalda teamen möter erfarna entreprenörer från musikindustrin och startupvärlden och får inspiration och stöd framåt inom affärskritiska områden. Mellan träffarna ges uppgifter och viss individuell coachning från Amplifys och Stings erfarna affärscoacher. Vid det sista kurstillfället presenterar alla sina bolag och ” Test Drive MusicTech Award” delas ut till bästa pitch.

Vilka kan ansöka?
Vi välkomnar team som har en innovativ affärsidé med stor internationell tillväxtpotential inom till exempel musikskapande, musikutbildning, nya sätt att konsumera musik, hantering av musikrättigheter & royalties, data, AI och sociala plattformar. Vi ser gärna att teamet består av två-tre personer, både män och kvinnor.

Workshopinnehåll
Programmet fokuserar på affärskritiska områden för en MusicTech startup: affärsmodeller, försäljningsstrategier, inträdesbarriärer, internationalisering, och finansieringsalternativ etc. kopplat till musikindustrin:

WS 1, 23 oktober: Intro /Startup challenges
WS 2, 6 november: Musikindustrin & affärsmodeller
WS 3, 20 november: Bygga Team och Bolag
WS 4, 4 december: Musikindustrin forts. & Finansiering /Pitch träning
WS 5, 11 december: Avslutning /Pitch final

Kostnadsfritt
MusicTech Test Drive är kostnadsfritt. Du bidrar med din egen tid samt ett brinnande engagemang.

Sekretess
Vid första kurstillfället skriver samtliga deltagare och arrangörer under ett sekretessavtal. Ingen information om affärsidé, teknik eller deltagares namn kommer att spridas utanför programmet utan ert medgivande.