Sting Accelerate

Sting Accelerate samlar Stockholms mest lovande internetstartups. Två gånger per år ger programmet åtta handplockade bolag en investering på 300 000 kronor, skräddarsydd affärscoachning, tillgång till Stings nätverk och gratis kontorsplatser på SUP46 i centrala Stockholm.


Viktiga datum inför ansökan till våren 2018

18 oktober Ansökan öppnar
12 november Ansökan stänger (vid midnatt)
17 november Sökande får besked
27-28 november Pitch-final (i Stockholm)
15 december De åtta utvalda bolagen får besked
5 februari Programmet börjar

Sting Accelerate har varit helt avgörande för vart vi är idag. Stödet från coacherna och teamet inom Sting, investeringen och kontorsplatserna på SUP46 har gett vårt bolag en stark identitet. Dessutom även en språngbräda till dialoger med investerare och andra viktiga personer som haft inverkan på vår framgång det senaste året – En av våra större affärer kommer till exempel från en kontakt vi fick på Sting Demo Day.

– Alexander Gradin, VD och medgrundare av Beatly.


Vem kan ansöka?

För att passa som Sting-bolag bör du känna igen dig i följande:

 • Lanserad prototyp/alfa
 • Affärsidé som bygger på en innovativ teknologi
 • Löser ett tydligt och stort problem
 • Några tidiga “proofs of concepts”
 • Skalbar produkt eller tjänst som kan bli en internationell framgångssaga
 • Team med minst två grundare som är starka inom både teknik och affärsutveckling. Minst en grundare bör arbeta heltid med projektet. Vi premierar mixade team vad avser kön och etnicitet.
 • Ditt team ska vara redo att sitta i Stings lokaler på SUP46 i Stockholm.

Vad får man om man blir antagen?

 • Investering om 300.000 SEK från Propel Capital
 • Gratis kontorsplats på SUP46 under tiden du är med i programmet
 • Veckovisa coachningsmöten med Stings affärscoacher
 • Roll call: Veckovisa möten tillsammans med coacher och andra Accelerate-bolag för att gå igenom resultat och dela lärdomar
 • Frukostseminarier, lunchworkshops och gästföreläsningar om viktiga ämnen: site analytics, SEO/SEM, UX/design, juridiska frågor, försäljning, marknadsföring, pitchträning, mm.
 • Exklusiva nätverksevent och möten med investerare och branschprofiler
 • En ”pott” om 30 timmar att använda till att köpa coachning som erbjuds av externa experter kopplade till Sting (tex SEO/SEM, UX och konverteringsoptimering)
 • Rekryteringsstöd från Stings Talent Management team

> Läs mer om coachningen under Varför Sting


Hur stort ägande tar ni?

I varje deltagande startup har Sting rätt att teckna en option motsvarande 2% av aktierna. Denna 2%-option kommer att spädas ut när bolaget tar in eget kapital i bolaget. När Sting-bolag blir stora och entreprenörerna väljer att göra en exit får Sting också betalt via aktier från teckningsoptionen om Sting säljer den. Om Sting inte tecknar aktierna från optionen utgår kontantersättning till Sting på minst 50 000 kronor.

Sting är en icke-vinstdrivande organisation. Alla intäkter går tillbaka till acceleratorn för att hjälpa nya företag att bli framgångsrika. Det är ett sätt för varje deltagande startup att “pay it forward”.

Finansieringen på 300 000 kronor från Propel Capital är skild från optionen. Investeringen från Propel sker normalt genom ett konvertibelt skuldebrev, som du kan läsa mer om nedan.


Hur fungerar investeringen från Propel Capital?

Alla bolag som antas till Stings acceleratorprogram Sting Accelerate under våren och hösten 2018 får automatiskt en investering på 300 000 kronor genom en konvertibel från Propel Capital IV, som du kan läsa mer om här. Investeringen sker genom ett konvertibelt skuldebrev. För att få de allmänna villkoren i sin helhet, fyll i formuläret nedan:

Ditt namn


Ditt bolags sajt (börja med http://)

Din e-post


Vill du veta mer?

> Läs mer om vad du får som Sting-bolag under Varför Sting.
> Frågor om Sting Accelerate? Kontakta Peo Nilsson här.


Redo att ansöka?

Ansök nu