Sting Accelerate - väx snabbare och smartare

Sting Accelerate samlar Stockholms mest lovande internetstartups. Två gånger per år ger programmet åtta handplockade bolag en investering på 400 000 SEK, skräddarsydd affärscoachning, tillgång till Stings nätverk och gratis kontorsplatser.


För Sellpy har Sting varit ett stort stöd och en starkt bidragande orsak till att vi kommit dit vi är idag. Att hamna i ett sammanhang tillsammans med andra duktiga entreprenörer och samtidigt få starkt stöd från våra coacher betydde väldigt mycket. Trots att vi lämnade Accelerate för mer än fyra år sedan känner vi fortfarande av det stödet än idag.

– Michael Arnör, vd och medgrundare av Sellpy


Vem kan ansöka?

För att passa som Sting Accelerate-bolag så bör du vara i följande skede:

 • Lanserat MVP av produkt eller tjänst
 • Affärsidé som bygger på en innovativ affärsmodell eller teknologi
 • Er idé löser ett tydligt och stort problem
 • Skalbar produkt eller tjänst som har potential att växa och bli en internationell succé
 • Ett team med minst två grundare. Självklart ser vi gärna mixade team vad avser kön och etnicitet
 • Vi söker gärna bolag som aktivt arbetar mot de globala målen för hållbarhet (SDG)

Apply-Now


Viktiga datum för nästa batchstart, september 2020:

 • Deadline för ansökningar: 18 maj
 • Besked om urval till pitchfinal: senast 31 maj
 • Pitchfinaler (i Stockholm): 9-10 juni
 • Wildcard-final (i Stockholm): 19 augusti
 • Slutbesked: under vecka 27 och 35
 • Batchstart: 7 september 2020

Vad får man om man blir antagen?

 • Investering om 400 000 SEK från Propel Capital
 • Gratis kontorsplats på A house under tiden du är med i programmet
 • Veckovisa coachningsmöten med Stings affärscoacher
 • Roll call: Veckovisa möten tillsammans med coacher och andra Accelerate-bolag för att gå igenom resultat och dela lärdomar
 • Frukostseminarier, lunchworkshops och gästföreläsningar om viktiga ämnen: site analytics, SEO/SEM, UX/design, juridiska frågor, försäljning, marknadsföring, pitchträning, mm.
 • Exklusiva nätverksevent och möten med investerare och branschprofiler
 • En ”pott” om 30 timmar att använda till att köpa coachning som erbjuds av externa experter kopplade till Sting (tex SEO/SEM, UX och konverteringsoptimering)
 • Rekryteringsstöd från Stings Talent Management team

> Läs mer om Stings erbjudande under Varför Sting?


Hur stort ägande tar ni?

I varje deltagande startup har Sting rätt att teckna en option motsvarande 2% av aktierna. Denna 2%-option kommer att spädas ut när bolaget tar in eget kapital i bolaget. När Sting-bolag blir stora och entreprenörerna väljer att göra en exit får Sting också betalt via aktier från teckningsoptionen om Sting säljer den. Om Sting inte tecknar aktierna från optionen utgår kontantersättning till Sting på minst 50 000 kronor.

Sting är en icke-vinstdrivande organisation. Alla intäkter går tillbaka till acceleratorn för att hjälpa nya företag att bli framgångsrika. Det är ett sätt för varje deltagande startup att “pay it forward”.

Finansieringen på 400 000 kronor från Propel Capital är skild från optionen. Investeringen från Propel sker normalt genom ett konvertibelt skuldebrev, som du kan läsa mer om nedan.


Hur fungerar investeringen från Propel Capital?

Alla bolag som antas till Stings acceleratorprogram Sting Accelerate får automatiskt en investering på 400 000 kronor genom en konvertibel från Propel Capital V. Investeringen sker genom ett konvertibelt skuldebrev.


Vill du veta mer?

> Läs mer om vad du får som Sting-bolag under Varför Sting.
> Frågor om Sting Accelerate? Kontakta Fredrik Rosengren här.


Redo att ansöka?

Apply-Now