Go Global Medtech – för dig som är redo att ta ditt företag ut i världen

Planerar du för en internationell expansion? Go GlobalTM Medtech ger dig bättre förutsättningar att lyckas internationellt.

Go Global Medtech är ett internationaliseringsprogram för bolag inom medtech och digital hälsa. Ni har redan en utvecklad produkt och har börjat sälja den och omsätter troligen någon miljon kronor. Nu har ni bestämt er för att göra en internationell satsning. Vi antar 10-15 bolag från hela Europa varav 5-6 st från Skandinavien (Sverige, Danmark och Estland som tillhör EIT Healths medlemsländer). Två personer per bolag, som under 5 månader får arbeta fram en individuell internationaliseringsplan. Arbetet sker i workshops och de olika träffarna är förlagda hos värdföretag, vilka är de stora medtechföretag från Sverige och övriga Europa som lyckats med sina internationaliseringar. Exempel på bolag som varit värdar tidigare år är ELEKTA, J&J, Cambio, Atos, Roche Diagnostics, ThermoFisher, GE Healthcare Nordics m fl. I programmet deltar också mycket kvalificerade föreläsare från olika länder för att ge kunskap om både regulatory- och reimbursement-frågor i olika länder.

Go Global Medtech kommer tillbaka våren 2019 i nytt format. Är du intresserad av att medverka då? Skicka en intresseanmälan till Olof Berglund, programansvarig Go Global Medtech, på olof.berglund@sting.co.

För att lyckas med ert företags internationalisering måste ni ha god kunskap om olika marknader och dess specifika förutsättningar. En medicinteknisk produkt som fungerar i svensk sjukvård kanske inte fungerar alls i den amerikanska, på grund av olika regelverk, medicinska guidelines, reimbursement eller andra anledningar. Go Global Medtech ger er kunskap och djupare insikt om skillnaderna på marknaderna, och vi skapar bättre förutsättningar för ditt bolag att växa och expandera internationellt.

Målet är att ni under programmets gång ska skaffa er så mycket kunskap att ni vet hur och var ni ska börja er globalisering. Med ett resultatorienterat kursupplägg upprättar ni en hållbar strategi- och aktivitetsplan som svarar på var ni skall börja, varför just där, hur ni ska göra, och vilka resurser som krävs. Efter kursavslut har ni en genomtänkt internationaliseringsstrategi som du kan presentera som beslutsunderlag till styrelsen, och dina utsikter att lyckas med er internationalisering har ökat avsevärt.

Programupplägg – lär av dem som själva gjort resan

Go Global Medtech-programmet är uppbyggt av fem interaktiva och intensiva tvådagarspass som varvar föredrag av erfarna internationella föreläsare med eget arbete och praktikfall från fältet. Inget är så lärorikt som att lyssna på dem som redan gjort sin globaliseringsresa. Därför hålls passen hos värdföretag; medtechföretag runt om i Sverige som har en internationell verksamhet.

> Ladda ner programblad

Example of program structure:

 • Session 1: Prepare for export, 15-16 May, Stockholm
  Lean canvas presentation, export ambitions, goal and expectations with program, NABC pitch etc.
 • Session 2: Europe, 12-13 June, TBD
  Healthcare systems in Europe, Britain, Germany and France, reimbursement, regulatory, sales, distribution and establishing a business in Europe
 • Session 3: USA, 11-12 September, TBD
  The US healthcare system, insurance system, FDA, reimbursement, legal system, CMS, CPT coding
 • Session 4: Asian markets, 2-3 October, Madrid
  Healthcare systems in Japan and China, regulatory, reimbursement, distribution sales and establishing a business
 • Session 5: Financing for international growth and final presentation, 13-14 November, Stockholm
  How to finance and organize your company for internationalization and rapid growth. Each participating company makes a presentation of its internationalization strategy to a panel of experienced persons from medtech companies.

Så är ett tvådagarspass upplagt

Dag ett börjar med föreläsningar kring passets tema följt av en presentation av värdföretaget om hur deras internationella expansion har sett ut. Ni får möjlighet att intervjua ledningspersoner på värdföretagen om hur de exempelvis ser på marknad, sälj, regulatory och patent. Ni får även tillfälle att pitcha er affärsidé inför varje värdföretag. Dag två innehåller fler föreläsningar och diskussioner om hur den nya kunskapen kommer att påverka ert företag. Ni får också tid för att arbeta med er egen kommersialiseringsstrategi under varje pass.

Här förklarar Olof Berglund, programledare, mer:

Vem kan delta?

Programmet är öppet för företag från hela Europa. Ni ska ha kommit så långt att en produkt finns och försäljningen har kommit igång. Ni bör skicka två nyckelpersoner från företaget till kursen, varav den ena är VD. Deltagandet ska vara starkt förankrat i styrelsen och en del i den strategiska utvecklingen av företaget. Vi tycker det är bra om både sälj- och produktutvecklingskompetenser är representerade. Cirka 10-15 företag får medverka. Programmet genomförs på engelska.

Kostnad

Deltagande i Go Global Medtech är kostnadsfritt. Resekostnader kan delvis bli ersatta av EIT.

Hur ansöker jag?

Ansök senast 27 March 2019.

>>> Ansök här

Om du har frågor, kontakta Olof Berglund, programledare för Go Global Medtech:
olof.berglund@sting.co, 070-635 98 15