Go Global Medtech – för dig som är redo att ta ditt företag ut i världen

Planerar du för en internationell expansion? Go GlobalTM Medtech ger dig bättre förutsättningar att lyckas internationellt.

Go Global Medtech är ett internationaliseringsprogram för medtech/biotechföretag. Ni har redan en utvecklad produkt och har börjat sälja den och omsätter troligen någon miljon kronor. Nu har ni bestämt er för att göra en internationell satsning. Vi antar 6-10 bolag från hela Sverige, två personer per bolag, som under tre månader får arbeta fram en individuell internationaliseringsplan. Arbetet sker i workshops och de olika träffarna är förlagda hos värdföretag, vilka är de stora svenska medtechföretagen som Elekta, Gambro, Johnson & Johnson Nordics mfl. I programmet deltar också mycket kvalificerade föreläsare från olika länder för att ge kunskap om både regulatory- och reimbursement-frågor i olika länder.

Go Global Medtech kommer tillbaka våren 2019 i nytt format. Är du intresserad av att medverka då? Skicka en intresseanmälan till Olof Berglund, programansvarig Go Global Medtech, på olof.berglund@sting.co.

 

För att lyckas med ert företags internationalisering måste ni ha god kunskap om olika marknader och dess specifika förutsättningar. En medicinteknisk produkt som fungerar i svensk sjukvård kanske inte fungerar alls i den amerikanska, på grund av olika regelverk, medicinska guidelines, reimbursement eller andra anledningar. Go Global Medtech ger er kunskap och djupare insikt om skillnaderna på marknaderna, och vi skapar bättre förutsättningar för ditt bolag att växa och expandera internationellt.

Målet är att ni under programmets gång ska skaffa er så mycket kunskap att ni vet hur och var ni ska börja er globalisering. Med ett resultatorienterat kursupplägg upprättar ni en hållbar strategi- och aktivitetsplan som svarar på var ni skall börja, varför just där, hur ni ska göra, och vilka resurser som krävs. Efter kursavslut har ni en genomtänkt internationaliseringsstrategi som du kan presentera som beslutsunderlag till styrelsen, och dina utsikter att lyckas med er internationalisering har ökat avsevärt.

Programupplägg – lär av dem som själva gjort resan

Go Global Medtech-programmet är uppbyggt av fem interaktiva och intensiva tvådagarspass som varvar föredrag av erfarna internationella föreläsare med eget arbete och praktikfall från fältet. Inget är så lärorikt som att lyssna på dem som redan gjort sin globaliseringsresa. Därför hålls passen hos värdföretag; medtechföretag runt om i Sverige som har en internationell verksamhet.

Utöver själva programmet erbjuder vi därmed också möjligheten att få djupare insikt i fem olika medtechföretag; hur de drivs och är organiserade, vilka problem de har stött på, hur de har löst dem, vilka värderingar de styrs av, vilka marknader de arbetar på, vilka de undviker och varför. Tidigare har bland annat Gambro, Elekta, Sectra, Thermo Fisher, DePuy-Synthes (J&J), Mawell och Cambio Healthcare medverkat.

> Ladda ner programblad 

Example of program structure:

 • Session 1: Europe, April
  Healthcare systems in Europe, Britain, Germany and France, reimbursement, regulatory, sales, distribution and establishing a business in Europe.
 • Session 2: Europe, May
  Getting started in Europe, distributors, partners and agents, selling in Europe.
 • Session 3: USA, June
  The US healthcare system, insurance system, FDA, reimbursement, legal system, CMS, CPT coding.
 • Session 4: Other markets, September
  Healthcare systems in Japan, Russia, China and India, regulatory, reimbursement, distribution sales and establishing a business.
 • Session 5: Qualifications for International Growth, October
  How to finance and organize your company for internationalization and rapid growth.
 • Final presentation, November
  The programme is rounded off with you presenting your internationalisation strategy to an expert panel with long experience of the internationalisation of   medtech products.

Så är ett tvådagarspass upplagt

Dag ett börjar med föreläsningar kring passets tema följt av en presentation av värdföretaget om hur deras internationella expansion har sett ut. Ni får möjlighet att intervjua ledningspersoner på värdföretagen om hur de exempelvis ser på marknad, sälj, regulatory och patent. Ni får även tillfälle att pitcha er affärsidé inför varje värdföretag. Dag två innehåller fler föreläsningar och diskussioner om hur den nya kunskapen kommer att påverka ert företag. Ni får också tid för att arbeta med er egen kommersialiseringsstrategi under varje pass.

Vem kan delta?

Programmet är öppet för företag från hela Sverige. Ni ska ha kommit så långt att en produkt finns och försäljningen har kommit igång. Ni bör skicka två nyckelpersoner från företaget till kursen, varav den ena är VD. Deltagandet ska vara starkt förankrat i styrelsen och en del i den strategiska utvecklingen av företaget. Vi tycker det är bra om både sälj- och produktutvecklingsaspekter är representerade. Cirka 10 företag får medverka. Programmet genomförs i stora delar på svenska.

Kostnad

1 500 Euro per företag för att täcka måltider och sociala aktiviteter. Resekostnader kan delvis bli ersatta av EIT.

Hur ansöker jag?

Kontakta Olof Berglund, programledare för Go Global Medtech:
olof.berglund@stockholminnovation.com, 070-635 98 15