Över 1 miljon kronor i erbjudanden

När du har kommit med i Sting är du ett av de få bolag som blivit utvalda bland ca 350 sökande per år. Som Stingbolag får du en kvalitetsstämpel och uppmärksammas av våra partners som ger dig specialerbjudanden. Genom vårt medlemskap i GAN, Global Accelerator Network, ger dig access till förmåner från 150+ företag runt om i världen. 

Nedan ser du ett urval av alla de erbjudanden du kan utnyttja när du är med i Sting.

GAN Perks

GAN
Sting är medlem i Global Accelerator Network, ett exklusivt nätverk av världens 80 mest välansedda acceleratorer. Som Stingbolag har du även access till “GAN Perks”; rabatter och specialerbjudanden från en mängd olika företag, till exempel IBM Cloud, Sendgrid och HubSpot.

.

 

AFFÄRSOMRÅDE UNGEFÄRLIGT VÄRDE
Lokaler
A house

 

Gratis kontorsplats på A house i upp till 5 månader med tillgång till wifi, printer/scanner, konferensrum, kök, mm.

När du utnyttjat dina inledande gratismånader ger Stings samarbetsavtal med Stockholms ledande co-working spaces SUP46, Norrsken, THINGS, H2 och Embassy House dig möjlighet att sitta i dynamiska miljöer till fördelaktiga priser.

30 000 kr
Juridik
Advokatbyrån Delphi Två timmars gratis rådgivning, tillgång till Delphis kraftigt rabatterade avtalsbank med grundläggande avtalstyper. Fast pris på de flesta avtalstyper och 20% rabatt på löpande arvoden. Från 5 000 kr
Redovisning och ekonomi
PwC (Kista) Två timmars gratis rådgivning. 6 600 kr
Bank
Swedbank Två timmars gratis rådgivning och paketet Bättre Affärer kostnadsfritt under ett år. Paketet innehåller Swedbanks bästa och mest användbara tjänster för dig som driver företag. 3 000 kr
IPR
AWA Två timmars gratis rådgivning. Rabatterade fastpris på tjänster som nyhetsgranskning, patentansökan, varumärkesansökan samt rabatterade arvoden för juridiska tjänster som avtalsrådgivning och tvisthantering, mm.
50 % rabatt (495 kr/månaden) på IP-intelligencetjänsten PatAlert, som visar olika tekniktrender, information om närliggande företag och patent, patentciteringar.
 5 000-35 000 kr, beroende på uppdrag
Brann Två timmars gratis rådgivning och rabatt på arvoden och tjänster som nyhetsgranskning, inlämning av patentansökan, inlämning av varumärkesansökan, avtalsrådgivning och tvisthantering, mm. 5 000-15 000 kr, beroende på uppdrag
Digital aktiebok
eAktiebok En digital aktiebok och aktiedepålösning. Du kan enkelt och effektivt hantera alla ägartransaktioner vid t ex aktieförsäljningar och emissioner, samtidigt som relevanta bolagsdokument kan skapas automatiskt i systemet.
– Första året kostnadsfritt
– Andra året 50 % rabatt
– Tredje året 25 % rabatt
3 150 SEK
Nordiska Värdepappersregistret (NVR) NVR:s systemtjänst för aktieboksadministration på www.nvr.se:
– Eliminerar risken för böter, fängelse och skadestånd för ledning och styrelse.
– Säkerställer värdet på bolaget vid en framtida transaktion.
– Håller bolagets viktigaste styrdokument levande.
– Ger en korrekt och presentabel aktiebok som alltid är återkomlig för styrelse och VD.
– Tar enkelt fram rapporter, historisk information och utför sökningar mm.
Gratis under tiden du är med i STING. Ord. pris 49-299 kr/mån beroende på antal aktieägare.
Hosting och molntjänster
Google Cloud Platform $100,000 in Cloud Platform credit for 1 year, 24/7 support, 1:1 technical architecture reviews with our team.. 700 000 kr ($100 000)
Amazon Web Services $10 000 in AWS hosting credit, two years of premium AWS Business Support, free training materials, technical office hours and
more..
70 000 kr ($10 000)
Internationalisering
Business Sweden Få projektkostnaden för inledande internationaliseringsstrategi subventionerad genom Business Sweden’s program LEAP, vilket är kostnadsfritt, samt Catalyst vilket erbjuder tjänster motsvarande ett värde upp till 250 000 kronor för en startkostnad om 60 000 kronor. Stingbolag kan använda delar av sitt av Sting allokerade finansiella stöd till dessa tjänster. Business Sweden har kontor på 50 av världens mest intressanta marknader och bistår företag med att skapa nya intäkter, minska risker och korta tiden till marknad. Exempel på projekt kan vara agent/distributörs-sökningar, säljsupport, kontorsplats och virtuellt kontor. Kontakta Magnus Rehn för att ansöka om stödet.
Försäljningsverktyg
Salesbox Salesbox är det smarta, mobila och automatiserade CRM:et som gör det enkelt att lägga in och uppdatera information, samtidigt som det är enkelt att få en bra överblick och kontroll. Som en del av Sting Accelerate/Incubate får ni 70% rabatt. Som Stingalumn får ni 30%, för alltid, för de första 10 användarna.

Vid teckning av årsabonnemang ingår även gratis kom-igång-hjälp, support med dataimport och utbildning.

Upp till 32 500 SEK per år