Stings nätverk och partners

Som Sting-bolag får du tillgång till Stings och våra affärscoachers breda internationella nätverk av investerare och potentiella kunder och partners. I många fall har våra kontakter varit avgörande för Sting-bolagens genombrott.

Våra partnersamarbeten inom näringsliv, akademi och forskning ger dig också tillgång till teknisk och kommersiell verifiering av ditt affärskoncept. Vi har även byggt ett rekryteringsnätverk där vi smidigt och kostnadseffektivt hjälper dig att rekrytera nyckelpersoner. Dessutom är andra Sting-bolag en ovärderlig inspirations- och kunskapskälla!

Företagssamarbeten

Vi har ett flertal samarbeten med industriföretag både i Sverige och utomlands, vilket kan ge värdefulla kund- och partnerkontakter. Exempel på samarbetspartners är ABB, HM och NCC. Vi har också samarbeten med  företag som Amazon Web Services, och Google som ger Stingbolagen credits för molntjänster och hosting.

Medlemskap i GAN

Sting är som enda svenska accelerator medlem i GAN – Global Accelerator Network. Medlemskapet ger Stingbolagen tillgång till GANs världsomspännande nätverk av medlemmar och corporate partners, och som Stingbolag får du också tillgång till drygt 150 förmåner som erbjuds via GAN. Exempel på företag som erbjuder företag via GAN är IBM Cloud, Sendgrid och Hubspot.

Service Partners – våra närmaste partners

Sting har tecknat långsiktiga samarbeten med företag som levererar tjänster inom juridik, revision, patent, bank, försäkring och strategisk kommunikation och varumärkesbyggande. Som Sting-bolag får du tillgång till kvalificerade tjänster från kvalificerade aktörer till rabatterade priser. I några fall står Sting för delar av eller hela kostnaden för att använda dessa tjänster. Läs mer om dessa förmåner (eller ”perks”) här.

Här nedan finner du de företag och organisationer som Sting samarbetar med.

Huvudpartners

Stockholms Läns Landsting

Landstinget finns för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg, buss och båt tar invånare till jobbet, skolan, fritidsintressen och hem igen. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

KTH

Sedan STING startades i Kista har samarbetet med KTH, som är Sveriges största tekniska universitet, varit mycket centralt och omfattande. STING är en integrerad del i KTHs innovationssystem och driver sedan 2005 en inkubator på KTHs campus vid Valhallavägen i Stockholm.

Vinnova

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

Övriga samarbeten

Service Partners

Gistvall Holm

Gistvall Holm är ett designbyrå som fokuserar på startups, entreprenör- och ägarledda bolag som skapar grafisk form och illustration som en del av din marknadsföring.

Carthiel

Advokatfirman Carthiel tillhandahåller affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på företagsförvärv och finansiering. Vi vänder oss till klienter som värdesätter personlig rådgivning kännetecknad av hög integritet och med krav på en effektiv och resultatorienterad handläggning.

AWA

AWA fokuserar på att skapa affärsmöjligheter för sina kunder och immateriella rättigheter är ett fantastiskt sätt att göra det på – om det görs på rätt sätt. Som ett strategiskt hjälpmedel kan immaterialrätt användas för att nå dit man vill på marknaden. Då vi grundades 1897 har vi 120 års erfarenhet som våra kunder drar nytta av. Vi har tre grundläggande principer: mod, öppenhet och passion och vågar vara annorlunda. Vår öppenhet för nya perspektiv gör att de bästa idéerna inte går oss förbi. Vi kan hjälpa er med allt inom IP men även med det som är speciellt viktigt för er som startup: att utforma en IP-strategi som utgör både en riktlinje framåt och ett kommunikationsmaterial mot investerare när ni reser kapital.

Swedbank

Swedbank är en svensk bank med både privat-, företags- och organisationskunder. I samarbete med STING kan vi erbjuda STING-bolagen paketet Bättre Affärer kostnadsfritt under ett år (ord. pris 900 kr/år). I Bättre Affärer har Swedbank samlat sina bästa och mest användbara tjänster för dig som driver företag.

Brann

Brann är en full-servicebyrå inom immateriell rätt och kommersiell juridik. Byråns konsulter erbjuder STING-bolag (både i inkubatorn och alumni) två timmarna kostnadsfri konsultation i immaterialrätt, samt erbjuder subventionerade priser för nyhetsgranskning, panten- och varumärkesansökan samt IP-workshops.

Delphi

Delphi är en av Sveriges främsta affärsjuridisk advokatbyråer. Här erbjuds STINGs entreprenörer (både inkubator- och alumnibolag) kostnadsfri konsultation upp till två timmar, generell rabatt om 20 % på timarvoden (alumnibolag erbjuds 10 %), tillgång till Delphis omfattande seminarieverksamhet utan kostnad samt erbjuds fast pris i många fall för de flesta avtalstyper ett bolag i sitt startskede behöver.

Pwc

Pwc är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Exklusivt för alla bolag STING-bolag är att Pwc erbjuder kostnadsfri rådgivning (värde 5 000 kr) och deras affärspaket utan kostnad under första året för en användare (till ett värde av 3 600 kronor).

Övriga samarbeten

GAN