Upphandlingar Sting

Vi vill uppmärksamma intresserade på att tilldelningsbeslut är fattade för alla nio upphandlingar som Sting genomfört. 

Affärsutvecklare expertstöd B2B med fokus på mjukvara – JoinReport AB

Senior och strategisk affärsutvecklare med fokus på cleantech och internationaliseringsstöd – AndaMare AB

Internationell affärsutvecklare med fokus på inflöde och entreprenörskap – Ulexite AB

Strategisk affärsutvecklare finansiering och Internet – Microseek AB

Affärsutvecklare hållbarhet och socialt entreprenörskap – RUIZ Development & Consulting AB

Affärutvecklare expertstöd ICT/Internet – QuietZone AB

Affärsutvecklare expertstöd life science med fokus på bioteknik och läkemedel – ZENZ AB

Strategisk arenautvecklare vård kopplat till medicinsk teknik – Berglund & Söner AB

Strategisk affärutvecklare medicinsk teknik – Berglund & Söner AB

För mer information
Göran Svanberg: goran.svanberg@sting.co