Nyckeltal och årsrapport

Gäller fram till 31 dec 2018

Sting

Totalt antal utvärderade projekt/bolag: cirka 3460
Antagna projekt/bolag: 274
Sammanlagt bolagsvärde: 1.2 bn EUR
Ack. offentligt investerat kapital i Sting-bolag: 136 MEUR
Ack. privat investerat kapital i Sting-bolag: 526 MEUR
Antal sysselsatta 2017: 2 639
Omsättning 2017: 248 MEUR (varav 68% från export)

 

Stings årsrapport 2018

Klicka på bilden nedan för ladda ner Stings årsrapport 2018 (pdf).