Nyckeltal och årsrapport

Gäller fram till 31 dec 2019

Sting

Totalt antal utvärderade projekt/bolag: 3 966
Antagna projekt/bolag: 305
Sammanlagt bolagsvärde: 1.9 bn EUR
Ack. offentligt investerat kapital i Sting-bolag: 158 MEUR
Ack. privat investerat kapital i Sting-bolag: 603 MEUR
Antal sysselsatta: 2 755
Omsättning: 283 MEUR (varav 64% från internationell försäljning)

 

Stings årsrapport 2019

Klicka på bilden nedan för ladda ner Stings årsrapport 2019 (pdf).