Hållbarhet

 

Stings värdegrund är alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet och en hållbar utveckling. Ambitionen är att skapa långsiktig finansiell, etisk, social och miljö-uthållighet hos Sting och de bolag Sting hjälper. Fokusering på hållbarhet är en viktig och affärskritisk del av Stings verksamhet för att skapa mervärden för samarbetspartners, kunder, anställda och ägare.

Vår  hållbarhetspolicy definierar ett ramverk för Stings hållbarhetsarbete och gäller för alla affärer, beslut och affärsrådgivning som ingår i verksamheten. Sting utgår ifrån en ESG-analys i sitt arbete vilket innebär att utöver den finansiella analysen ingår även miljöfrågor (Environmental) sociala frågor (Social) och bolagsstyrning (Governance) i bedömningen av bolagen som antas till Sting.

Stings hållbarhetspolicy>>