Affärsutveckling och nätverk i världsklass

Sting hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet vi erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Vi bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm.

Stings vision är att vara den bästa affärsinkubatorn i världen, genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och bidra med tydligt värde för att framgångsrikt bygga och utveckla framtidens tillväxtföretag.

Sting coachar lovande Stockholmsbaserade startups, främst inom ICT, Internet/media, Sustainability och Health. Vi utvärderar ca 400 projekt/bolag per år, men utifrån en tuff gallringsprocess antas endast ca 30 bolag per år till vårt inkubatorprogram och acceleratorprogram. Cirka 80 procent av de antagna bolagen kommer från näringslivet och 20 procent har kopplingar till universitet och forskningsinstitut.

Sting startade sin verksamhet 2002 och har bidragit med affärsutvecklingsstöd till över 300 innovativa startups.

Har du en bra idé?

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig att snabbare bygga ditt företag!