Sting i Almedalen 2018

Sting deltog i Almedalen under ett par intensiva dagar och medverkade i olika panel diskussioner. Tack alla för intressanta diskussioner och för en trevlig tid i Almedalen!


Heja Sverige!


Pär deltog i Swedbanks paneldiskussion som fokuserade på e-handel


Gisela “e-hälsoduellerade” under seminarium arrangerat av eHälsomyndigheten.


Stingbolagen var väl representerade i Almedalen.


Jenny Wuori, medgrundare och VD på YourPDi, pitchade på SVCAs investerar- och entreprenörsmingel


Fredrik, megrundare och CTO på Baetes, pitchade på SVCAs investerar och entreprenörsmingel


Karin på SVCAs investerar och entreprenörsmingel

Sting i Almedalen

 

Stingbolag i Almedalen

Dessa bolag från Stings Accelerate- och Incubate-program kommer att finnas på plats i Almedalen. Kontakta de enskilda bolagen för ytterligare information.