Nyheter & Media

ByteShield uppmärksammat för sin Digital Rights Management lösning

Alumnibolaget ByteShield har på sistone fått mycket uppmärksamhet för sin innovativa Digital Rights Management (DRM) lösning. PRISM/Reclaim Your Game, en organisation som agerar övervakare av DRM för dator spel, har gett ByteShield’s DRM en utmärkelse för “säker, transparent och icke-inträngande” DRM lösning. De lovordar ByteShield för sin konstruktiva dialog med datorspelsvärlden.ByteShield är också vinnaren i […]

Läs mer  »

Vattenverket i Lilla Edet först att testa Predects vattensäkerhetsteknik

Predects system är nu inkopplat på Lilla Edets vattenverks utgående vatten och övervakar kontinuerligt – med hjälp av en avancerad lasersensor – kvaliteten på dricksvattnet innan det går ut till Lilla Edets befolkning. Om sensorn upptäcker föroreningar/förändringar som kan vara mikroorganismer, bakterier eller parasiter, går det omedelbart ett larm till vattenverkets personal, varpå ett automatiskt […]

Läs mer  »

Cortus testar indirekt värmd förgasning

Indirekt värmd förgasning har testats i ett industriellt samarbete med Linde Gas, Outokumpu Stainless och Cortus. Effekter på upp till 150 kW har testats. Resultatet är en ren gas med högt energivärde bestående i huvudsak av vätgas och kolmonoxid. Den är utmärkt att ersätta fossila bränslen med eftersom det är en CO2-neutral energikälla. Det blir […]

Läs mer  »

Solarus utvecklar hybridsolfångare i samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Solarus AB har beviljats projektmedel från Elforsk inom ramen för SolEl-programmets utlysta medel till tillämpade solcellsprojekt. Projektet är ett samarbete med Lunds Tekniska Högskola och gäller utveckling av hybridsolfångare, d.v.s. en solfångare som kan leverera både el och värme. Solarus tar i och med projektet ett viktigt steg framåt i arbetet med att reducera kostnaderna […]

Läs mer  »

Mobile Sorcery expanderar i Asien

Mobile Sorcery startar ett sälj- och utvecklingskontor i Singapore för att få fäste på den mobila marknaden i Asien samt sänka utvecklingskostnader. Läs mer om Mobile Sorcery här >>>

Läs mer  »

QuakeLook övervakar jordskalv på Island

QuakeLook Stockholm AB har ingått ett icke kommersiellt samarbetsavtal avseende förbättrade jordskalvsvarningar med IMO (Iceland Meteorological Office) i Reykjavik, Island. QuakeLook har installerat sitt nya system för övervakning av spänningarna och stabiliteten i jordskorpan i södra Island. Stabilitetsövervakningen innebär att både platser och tidpunkter för kommande jordskalv kan bättre predikteras. Detta arbete har utförts inom […]

Läs mer  »

Tomologic vinnare av två prestigefyllda priser

Ett av STINGs senaste stjärnskott har redan hunnit kamma hem två prestigefyllda priser. Under gårdagen fick Magnus Norberg Olsson, grundare av Tomologic, ta emot två priser, VINN NU och SKAPA priset. Tomologic var ett av tio nystartade företag som fick 300 000 kronor från VINNOVAs och Energimyndighetens VINN NU-program. Magnus tilldelades samma dag Stiftelsen Skapas […]

Läs mer  »

Peerialism AB levererar P2P-baserat system för videodistribution till MPS

Peerialism AB har levererat videodistributionssystemet PeerTV till MPS Broadband AB. Detta är resultatet av utveckling som bedrivits de senaste 18 månaderna i samarbete med SICS. Simulationer och beta-tester visar på betydande bandbreddsbesparingar. MPS ska integrera PeerTV i sin on-line plattform och planerar att lansera den internationellt för att kunna möta den kraftigt ökande markanden för […]

Läs mer  »

Basecamp ska öka STING-bolagens säljmedvetenhet från dag 1

Basecamp heter den nya coachningsmodul som inleder STINGs förinkubator Business Lab. Under en heldag i naturen lär sig teamen från dag ett att tänka kund och försäljning. Basecamp ger en kickstart på resan mot framgångsrikt företag. Basecamp är en av de inledande coachningsmodulerna i STING Business Lab. Målet är att under en heldag i en […]

Läs mer  »
1 85 86 87 88 89 90