Nyheter & Media

Peerialism AB levererar P2P-baserat system för videodistribution till MPS

Peerialism AB har levererat videodistributionssystemet PeerTV till MPS Broadband AB. Detta är resultatet av utveckling som bedrivits de senaste 18 månaderna i samarbete med SICS. Simulationer och beta-tester visar på betydande bandbreddsbesparingar. MPS ska integrera PeerTV i sin on-line plattform och planerar att lansera den internationellt för att kunna möta den kraftigt ökande markanden för […]

Läs mer  »

STING Newsletter juni 2009

Rehact och Byteactive gör take-off, Storföretag i samarbete med STING, Jobbmöjligheter, Produktutveckling & försäljning, Finansiering, Uppmärksammat, STING highlights, nya bolag/projekt, På nya jobb i bolagen. Läs hela nyhetsbrevet här

Läs mer  »

Basecamp ska öka STING-bolagens säljmedvetenhet från dag 1

Basecamp heter den nya coachningsmodul som inleder STINGs förinkubator Business Lab. Under en heldag i naturen lär sig teamen från dag ett att tänka kund och försäljning. Basecamp ger en kickstart på resan mot framgångsrikt företag. Basecamp är en av de inledande coachningsmodulerna i STING Business Lab. Målet är att under en heldag i en […]

Läs mer  »

Ledande Europeiskt energibolag investerar i miljöteknikbolaget Mantex

Mantex AB har tecknat ett partnerskapsavtal med RWE Innogy, divisionen för förnyelsebar energi inom RWE, Tysklands största energiproducent. Avtalet innebär att RWE Innogy blir delägare i företaget och säkrar Mantex kapitalbehov för de kommande årens bolagsuppbyggnad. I ett inledande skede tillförs Mantex 12 MSEK som ska investeras i produktutveckling, produktion och marknadsetablering. Investeringen i Mantex […]

Läs mer  »

Växtmedel till Stockholmsregionens MedTech-bolag

EU-medel ur Stockholms strukturfonder har tilldelats ett projekt som ska stärka konkurrenskraften hos regionens MedTech-bolag och hjälpa dem nå internationella marknader. Projektet, som leds av Stiftelsen Electrum, har en budget på 32 miljoner kronor varav EU-stöd utgör ca 13 miljoner. Stockholm-Uppsalaregionens MedTech-industri har en stark tradition med flera banbrytande, tekniska innovationer, en stark kompetenspool och […]

Läs mer  »

STING Capital investerar 2 miljoner i det unga energiteknikbolaget Cortus

Det innovativa energiteknikbolaget Cortus, som står bakom en unik gasifieringsprocess för biobränslen, har fått två miljoner i finansiering från riskkapitalfonden STING Capital. Investeringen ska bland annat användas till att intensifiera arbetet kring en pilotanläggning. “Fonden har tittat på flera olika förgasningsprojekt under det gångna året, eftersom vi ser att det finns hög kompetens och intressant […]

Läs mer  »

Fyra STING-bolag bland Sveriges hetaste webbentreprenörer 2009

När tidningen Internetworld listar de 25 hetaste webbentreprenörerna återfinns inte mindre än fyra av dessa bland STING-bolagen 5. Johan Ljungberg, Peerialism12. Siamak Ayani, Alireza Tavakoli, Paiam Ataei och Piroz Hasanizadeh, OculusAI13. Tomas Uppgård, Mobile Sorcery24. Dennis Korkchi och Tommy Jonsson, BlooLäs mer >>>

Läs mer  »
1 81 82 83 84 85