Stings nätverk och partners

Som Sting-bolag får du tillgång till Stings och våra affärscoachers breda internationella nätverk av investerare och potentiella kunder och partners. I många fall har våra kontakter varit avgörande för Sting-bolagens genombrott.

Våra partnersamarbeten inom näringsliv, akademi och forskning ger dig också tillgång till teknisk och kommersiell verifiering av ditt affärskoncept. Vi har även byggt ett rekryteringsnätverk där vi smidigt och kostnadseffektivt hjälper dig att rekrytera nyckelpersoner. Dessutom är andra Sting-bolag en ovärderlig inspirations- och kunskapskälla!

Företagssamarbeten

Vi har ett flertal samarbeten med industriföretag både i Sverige och utomlands, vilket kan ge värdefulla kund- och partnerkontakter. Exempel på samarbetspartners är Fortum, NCC, Veolia och Bouygues Telecom. Vi har också samarbeten med Microsoft Bizspark, Amazon Web Services, Google och IBM som erbjuder STING-bolagen credits för molntjänster och hosting.

Resource Providers – våra närmaste partners

Sting har tecknat långsiktiga samarbeten med företag som levererar tjänster inom juridik, revision, patent, bank, försäkring och strategisk kommunikation och varumärkesbyggande. Som Sting-bolag får du tillgång till kvalificerade tjänster från kvalificerade aktörer till rabatterade priser. I några fall står Sting för delar av eller hela kostnaden för att använda dessa tjänster. Läs mer om dessa förmåner (eller ”perks” som det kallas på engelska) här.

Här nedan finner du de företag och organisationer som Sting samarbetar med.

Huvudpartners

Stockholms Läns Landsting

Landstinget finns för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg, buss och båt tar invånare till jobbet, skolan, fritidsintressen och hem igen. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

KTH

Sedan STING startades i Kista har samarbetet med KTH, som är Sveriges största tekniska universitet, varit mycket centralt och omfattande. STING är en integrerad del i KTHs innovationssystem och driver sedan 2005 en inkubator på KTHs campus vid Valhallavägen i Stockholm.

Vinnova

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

Övriga samarbeten

Resource Providers

AWA Ipro / Awapatent

Awa IPro helps their clients gain direct revenue from their innovations or reduce costs or risks associated with commercialisation of their innovations. Founded in 1897, Awapatent brings 120 years of experience to their clients. With 160 IP attorneys and almost 300 employees at 16 offices in Sweden, Denmark, Germany and China, Awapatent is a premier IP firm, with some of the most successful companies in the world choosing them as their strategic partner.

SEB

Sverige behöver fler nya företag. För oss som företagsbank är det viktigt att bidra till ett gott samhälle genom att stötta entreprenörskap och bidra med vår kunskap. Inom ramen för STING ser vi morgondagens företag och arbetsplatser födas, och därmed läggs grunden för ett samhälle som växer och ger människor möjligheter. När SEB var ett uppstartsbolag var den bärande idén att verka i företagsamhetens tjänst, den grundsynen genomsyrar oss än i dag. STING är ett exempel på detta.

Swedbank

Swedbank är en svensk bank med både privat-, företags- och organisationskunder. I samarbete med STING kan vi erbjuda STING-bolagen paketet Bättre Affärer kostnadsfritt under ett år (ord. pris 900 kr/år). I Bättre Affärer har Swedbank samlat sina bästa och mest användbara tjänster för dig som driver företag.

Brann

Brann är en full-servicebyrå inom immateriell rätt och kommersiell juridik. Byråns konsulter erbjuder STING-bolag (både i inkubatorn och alumni) två timmarna kostnadsfri konsultation i immaterialrätt, samt erbjuder subventionerade priser för nyhetsgranskning, panten- och varumärkesansökan samt IP-workshops.

Delphi

Delphi är en av Sveriges främsta affärsjuridisk advokatbyråer. Här erbjuds STINGs entreprenörer (både inkubator- och alumnibolag) kostnadsfri konsultation upp till två timmar, generell rabatt om 20 % på timarvoden (alumnibolag erbjuds 10 %), tillgång till Delphis omfattande seminarieverksamhet utan kostnad samt erbjuds fast pris i många fall för de flesta avtalstyper ett bolag i sitt startskede behöver.

EdmarLAW

Advokatfirman EdmarLaw hjälper IT-bolag och teknikintensiva bolag, och har specialistkompetens sedan 20 år inom IT-rätt, avtalsrätt, immaterialrätt och e-handel. EdmarLaw upprättar och förhandlar ofta olika typer av avtal inom IT-branschen eller avtal som rör immaterialrättsliga frågor. Dess grundare Malin Edmar har bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA under fyra år och då biträtt vid produktutveckling och produktlanseringar. STING-bolagen erbjuds att till kraftigt rabatterade priser få hjälp att upprätta avtal och villkor, granska och riskbedöma avtal, liksom få hjälp med förhandling och rådgivning i juridiska frågor. Dessutom två timmars gratis rådgivning.

Pwc

Pwc är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Exklusivt för alla bolag STING-bolag är att Pwc erbjuder kostnadsfri rådgivning (värde 5 000 kr) och deras affärspaket utan kostnad under första året för en användare (till ett värde av 3 600 kronor).

Övriga samarbeten