Nyckeltal och årsrapport

Gäller fram till 31 dec 2017

Sting

Totalt antal utvärderade projekt/bolag: cirka 3000
Antagna projekt/bolag: 240
Sammanlagt bolagsvärde: 1064 MEUR
Ack. offentligt investerat kapital i Stingbolag: 128 MEUR
Ack. privat investerat kapital i Stingbolag: 436 MEUR
Antal sysselsatta 2017: 1 819
Omsättning 2017: 219 MEUR (varav 71% från export)

 

Stings årsrapport 2017

Klicka på bilden nedan för ladda ner Stings årsrapport (pdf).