Nyckeltal och årsrapport

Gäller fram till 31 dec 2016

Sting

Totalt antal utvärderade projekt/bolag: 2 584
Antagna projekt/bolag: 209
Sammanlagt bolagsvärde: 4 991 Mkr
Ack. offentligt investerat kapital i STING-bolag: 1 047 Mkr
Ack. privat investerat kapital i STING-bolag: 3 391 Mkr
Antal sysselsatta 2016: 1 532
Omsättning 2016: 1 472 Mkr (varav 79% från export)

 

Stings årsrapport 2016

Klicka på bilden för ladda ner Stings årsrapport (pdf).