Affärsängelnätverket STING Business Angels

Sting Business Angels (SBA) är ett exklusivt affärsängelnätverk kopplat till Sting. Medlemmarna har erfarenhet av att bygga framgångsrika teknikföretag och ett intresse av att både investera i och vara med och utveckla nya innovationsbolag. 

Vad får du som medlem?

 1. Möjlighet att investera i och lära känna Stings unika utbud av lovande, och noga utvalda, tech-startups. Bolagen söker normalt kapital om högst 5 MSEK.
 2. Delaktighet i ett nätverk bestående av några av Sveriges främsta teknikentreprenörer.
  − Möjlighet att hitta nya investeringspartners
  − Möjlighet till utbyte av kontakter
 3. Möjlighet att rekommendera egna case att komma in i Sting för att senare bli ”investeringsbara” för medlemmarna
 4. Inbjudningar till exklusiva sociala aktiveter med nätverket (minst 4 ggr per år).

Medlemskap i SBA erbjuds i mån av plats och med utgångspunkt från att nätverket ska ha en bra mix av branscherfarenhet och investeringsprofiler. Idag har nätverket ca 40 medlemmar.

Sedan starten 2003 har Sting Business Angels investerat i 26 bolag och representerar närmare 100 miljoner kronor i direkta investeringar i Sting-bolag samt i Sting Capital, Stings tidigare riskkapitalfond.

SBAs medlemmar förväntas ha:

 • tidigare erfarenhet av att bygga innovativa teknikföretag
 • intresse och vilja att bidra till nya tillväxtföretags utveckling
 • investeringskapacitet om 400 000-700 000 kr per projekt och år
 • avsikt att under en 2-årsperiod investera i något av de bolag som presenteras för SBA. Antalet projekt som föreslås kan bli upp till tolv per år och man avgör individuellt vilka man vill investera i. Man förbinder sig dock inte formellt att göra ett visst antal investeringar.

Hör av dig!

Vill du veta mer om medlemskriterierna för SBA, hur nätverket är organiserat och hur investeringarna genomförs? Kontakta Pär Hedberg, VD på Sting, på par.hedberg@sting.co.