Gisela Sitbon

Gisela coachar bolag inom Health. Hon har 25 års erfarenhet som VD och från ledande roller på forskningsintensiva, internationella life science-företag. Hon har också startat och byggt upp ett laboratorieföretag som sedan förvärvades av Capio. Gisela har i länge arbetat med små och medelstora utvecklingsföretag inom biotech, diagnostik, läkemedel och medtech, oftast med fokus på affärsutveckling, kvalitetssäkring och finansiering. Hon har också arbetat med sådd- och riskkapitalinvesteringar i tidig fas. 

Spetskompetens

“Min expertis kommer från kombinationen av forskning, affärsutveckling och operativa erfarenheter från life science-industrin. Jag har en förmåga att göra komplexa situationer med många osäkerheter mer hanterbara och konkreta. I coachmötena försöker jag vara en god lyssnare med helhetssyn, strategi och empati som ledord.”

Drivkraft

“Att få möta kunniga, kreativa, dynamiska och genuina människor är otroligt inspirerande. Mänskliga möten påverkar mig ofta starkt och ökar hela tiden min kunskap och förändrar mitt synsätt på ett utvecklande och tankeväckande sätt. Det tar jag med mig in i morgondagens verksamheter för att dela med andra!”

Styrelseuppdrag

Beactica AB, Nanologica AB, Encubator AB

10 snabba

Hobby: orkidéodling, böcker
Tränar: spinning och på att inte göra någonting
Lyssnar på: Sade, renässansmusik, Radio P1: Stil, Spanarna och Lundströms bokradio
Tittar på: kläder, fjärilar och stjärnorna
Reser till: ödsliga platser som Arktis, Antarktis och öknar
Drömstartup att ha varit med i: Medivir
Ovanligt yrke du haft: museivaktmästare
Kan: vara familjens retsticka, baka rullrån och dansa Bodapolska
Gillar: att kliva upp före alla andra
Måste: ha mycket luft omkring mig

Kontakta Gisela

070-282 55 58
gisela.sitbon@sting.co