Case: Unomaly revolutionerar IT-övervakning

Info

Bolag:

 Unomaly

Offices:

 Stockholm och Bryssel

Bransch:

 ICT

Product:

 

Founded:

 2010

Turnover:

 € 350 000 (2013)

Medarbetare:

 

Owners:

 Johan Gustafsson, Göran Sandahl samt en anonym finansiär

Info:

 www.unomaly.com

Unomaly_av_Jörgen_Appelgren

Sprunget ur ett omfattande och kostsamt problem har STING-bolaget Unomaly skapat en smart och automatisk övervakning av IT-system. Resan från startup till internationell etablering var rekordsnabb – tack vare en lyckad finansiering och ett passionerat team.

Helt ny typ av IT-övervakning
Våra IT-system blir alltmer komplexa och massiva. Komplexiteten gör dem till en slags svarta hål, där det är mycket svårt att upptäcka fel, förstå orsaker till störningar och göra korrigeringar. Men om man känner till systemens normalläge kan man också identifiera när incidenter och säkerhetsproblem inträffar. Med normalläget som utgångspunkt har Unomaly utvecklat en helt ny typ av IT-övervakning som i realtid lär sig vad IT-system gör, kan upptäcka potentiella problem innan de uppstår och även säga vad de beror på – helt automatiskt.

Idén bakom Unomalys övervakningssystem kommer från grundarna Johan Gustafssons och Göran Sandahls egna erfarenheter av problem i IT-branschen. Visionen är att bidra till att drastiskt minska negativa effekter av det som är okänt, genom att göra det synligt – och marknadspotentialen är stor. Idag omsätter den totala marknaden för IT-övervakning, IT-säkerhet och Big Data omkring 25 miljarder dollar årligen.

Rekordsnabb internationell expansion
Sedan lanseringen av den första produkten 2012 har Unomaly etablerat sig i hela Norden och växer nu vidare i Europa. Bland kunderna finns myndigheter, Sveriges största kärnkraftverk samt bolag inom finans och e-handel. Kunderna i de nordiska länderna har gett bolaget en stark referensbas som gör det lättare att ta sig in på nya marknader.

– Nya kunder är och har alltid varit det mest värdefulla vi har. Där finner vi svaren på vad vi gör rätt och vad vi kan göra ännu bättre – både vad gäller positionering och teknik, säger Johan Gustafsson, vd på Unomaly.

En lyckad finansieringsrunda i september 2013 blev avgörande för bolaget och dess utveckling. Det finansiella tillskottet möjliggjorde en snabb utökning av bolagets team, från tre till drygt tio passionerade och erfarna medarbetare. Med ett starkt team och säljrepresentanter på plats i övriga Europa kunde man snabba på den internationella expansionen ytterligare.

– Just i finansieringsprocessen har STING varit till enorm hjälp, och de har varit en stor del av vår framgång. STING har även delat med sig av kontakter till advokater, och vår affärscoach på STING har betytt mycket för oss, säger Johan Gustafsson.

Unomaly