Case: Att mäta biomassa – Mantex affärsidé med global potential

Info

Bolag:

 Mantex AB

Offices:

 Stockholm och Savannah (Georgia, Amerika)

Bransch:

 Cleantech

Product:

 

Founded:

 2006

Turnover:

 

Medarbetare:

 17 (2013)

Owners:

 Energimyndigheten, STING Capital, RWE, Industrifonden samt grundare och anställda i bolaget

Info:

 www.mantex.se

mantex_2

Hur mycket vatten och energi innehåller ett träd? Det är viktiga frågor för alla våra basindustrier som använder biomassa som råvara och Mantex vidareutvecklade röntgenteknik gör det nu möjligt att ta reda på det. Genom att mäta fukthalt och energiinnehåll i real tid kan industriella processer bli ännu effektivare och råvaran utnyttjas bättre.

Att mäta biomassa – en affärsidé med global potential

Mantex kom till inkubatorn STING i slutet av 2007 med en helt ny produkt och en prototyporder från skogskoncernen Holmen. Affärsidén var en unik röntgenbaserad mätmetod för att beröringsfritt mäta fukthalt och föroreningar i biomaterial för processindustrin. Med god kunskap om fukthalten kan biobränsle utnyttjas bättre, vilket ger energieffektivisering och mindre miljöpåverkan.

Att även kunna mäta energivärdet i biomassan står högt på energiindustrins önskelista och redan från start fanns därmed en potentiell jättemarknad i energiindustrins omställning från fossila bränslen till biobränslen.

Snabb tillväxt med internationella energijätten RWE ombord

Det snabbväxande bolaget har hunnit med att lansera fem kommersiella produkter och etablerat försäljningen i både Europa och i USA. Under STING-tiden etablerades kontakten med RWE, Tysklands största energiproducent, som gick in som investerare och partner i bolaget. I och med RWEs investering fick bolaget, förutom möjligheten att kraftigt accelerera tillväxttakten, tillgång till ett viktigt internationellt nätverk. Efter det har även svenska Industrifonden fattat tycke för bolaget och gått in som investerare.

– STING har fungerat som vår katalysator, och har, förutom att öppna dörrar till finansiärer och andra viktiga kontakter, också genom kontinuerlig dialog hjälpt oss att strukturera upp verksamheten och skapa en plan för bolagets utveckling, säger Mantex vd Erik Odén.

Motiverat team med gemensamt mål

Mantex röntgenteknik har sitt ursprung i radiologiforskaren Ragnar Kullenbergs forskning och var från början ämnad för det medicinska området. När Mantex fyramannateam med serieentreprenören Erik Odén i täten kom till STING arbetade de alla heltid med andra uppdrag och var utspridda över hela Sverige. Med starkt fokus, motivation och bibehållen teamkänsla har man nu vuxit till 20 anställda. Och många av de anställda har gått in som delägare i bolaget.

– I stort sett hela personalstyrkan har investerat i bolaget och är nu delägare i Mantex, vilket tydligt signalerar vårt fantastiska teams tro på vår förmåga att utveckla och producera framtidens mätsystem för processindustrin. Alla anställda är mycket motiverade att skapa ett nytt globalt industriföretag, säger Erik Odén.

> Mantex