Vyer Technologies

Vyer Technologies skapar webbanpassade, interaktiva 3D-visualiseringar som hjälper deras kunder att presentera fastigheter till en bred massa. Genom datorseende kan Vyer tolka planritningar vilket gör det möjligt att automatisera den bakomliggande 3D-modelleringen som annars är både dyr och tidskrävande.