VisueCare

VisueCare är en ny innovativ molntjänst som har som syfte att säkerställa en god omsorgskvalitet och trygghet för boende och anhöriga inom äldrevården. Applikationen ska också vara ett arbetsverktyg för personalen och stödja anställda att göra ”ett bra jobb” på ett mer effektivt sätt. Även andra intressenter i omsorgen som till exempel beställare, medicinskt ansvariga och forskning kommer att knytas till plattformen som ger nya unika möjligheter till kommunikation och kunskapsöverföring mellan berörda intressenter.