Virtuell Media

Virtuell Media utvecklar och förvaltar sociala webbplatser med inriktning på hus & hem i byggbranschen med bl.a. ett unikt webbaserat 2D/3D ritverktyg. Webbtjänsten ger konsumenter möjlighet att samla och bidra med erfarenheter i olika byggprojekt. Genom att konsumenter hjälper varandra minskas risken för konflikter mellan beställare och entreprenör och de kan därmed lättare hålla budget och tidplan.

Virtuell Media driver även sajten Den sista vilan, Sveriges största och oberoende sajt om sorg och begravning.