TPH Marketplace

TPH Marketsplace är inte ”ännu en ehandelssajt”. Vi kommer att bli en global aktör för hållbar handel. Vår första produkt, ”The Pasta Haters”-appen, ger dig tillgång till hållbart mode runt om i världen och kopplar ihop dig med second hand-butiker, varumärken och vintagebutiker. ”Slit och släng”-mentaliteten måste förändras – vi hjälper dig att enkelt göra det.