Telcred

Telcred är en spin-off från SICS som utvecklar nästa generations passersystem baserade på NFC. Telcreds patenterade teknik möjliggör distribution av accessrättigheter på distans till mobiltelefoner eller andra enheter. Systemet ger stark säkerhet och är designat för att fungera offline, vilket öppnar upp nya marknadssegment för passersystem, främst företag med geografiskt distribuerad infrastruktur och hemtjänsten.

Se videoklipp som beskriver tjänsten.