Svenska Aerogel

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer. Några användningsområden är isolering för värme och ljud, filtrering av luft eller vätskor, eller som tillsats i t ex betong, färg, kosmetika eller läkemedel. Vi kan utveckla och producera varianter av aerogel till en betydligt lägre kostnad än vad som idag finns på marknaden. Vår teknologi erbjuder därför intressanta möjligheter för ett antal högvolymproducerande industrier.