SurfCleaner

SurfCleaner tar hand om allt som flyter på en yta med en helt ny reningsprocess som är så energisnål att den kan drivas med solenergi. SurfCleaner rensar ytor från skräp, oljeskimmer, tjockolja, alger och proteiner. Våra kunder är alla som har problem med föroreningar på vattenytor. SurfCleaner har olika applikationer; den kan användas i trånga brunnar, hamnar, ute till havs m.m. och kan individanpassas.