Strawpay

Strawpay är ett unikt teknikbolag för betaltjänster baserade på bitcoin, med målsättningen att öppna för en ny kategori av affärsverksamhet inom elektroniska betalningar. Företaget erbjuder ett öppet protokoll och en plattform för mikrobetalningar på nätet mellan konsument och handlare.