Solarus

Solarus har utvecklat ett modulärt solfångarkoncept med tre typer av solfångare; Termisk-, solcells- respektive hybridpanel (som ger både el och värme från samma panel). Med 50-70% lägre materialinnehåll än andra solfångare kan produktionskostnaden reduceras markant. Systemet möjliggör kortare pay-off-tid som leder till att solenergin blir konkurrenskraftigare gentemot andra energislag såsom olja, el och fjärrvärme.