SEEC

SEEC löser fastigheters värme- och/eller kylbehov. Bolagets patenterade och unika energisystem sparar energi med upp till 80 % utan miljöpåverkan. Tekniken bygger på en integrerad lösning av energilagring och energiproduktion med full service och underhåll. Marknadsfokus är alla typer av större fastigheter, som köpcentra, sjukhus och idrottsanläggningar.