Nobreach

Nobreach AB utvecklar runtime-skydd  mot obehöriga intrång (RASP) för PHP applikationer. Vår SaaS tjänst är planerad att rullas ut under första halvåret 2017. Setup tar endast några minuter och kräver inga ändringar i varken applikationen eller i dess runtime .