Nano Control

Nano Control har utvecklat och patenterat en unik lösning för luftrening. Produkten är en partikelavskiljare utan rörliga delar och som utan energi- och underhållskrävande filter separerar ut dammpartiklar ur luft, allt ifrån grovt damm till mycket fina sk nanopartiklar. Jämfört med dagens teknik, såsom elektrofilter och HEPA filter, innebär Nano Controls lösning väsentliga kostnadsbesparingar för de kunder som väljer att integrera Nano Controls produkter.