Musifier

Musifier egenutvecklade programsystem för adaptiv musikgenerering, Musifier Adaptive Improviser, möjliggör för producenter av dator- och videospel att höja kvalitén på sina produkter genom att generera ett sammanhängande flöde av musik som kontinuerligt anpassar sig till skeendet i spelet.