Mondido

Mondido.com är en ny betaltjänst för webb och mobila plattformar, med fokus på enkel implementation och smarta funktioner.

Med Mondido kan e-handlare snabbt komma igång med att ta betalt för sina produkter och få stor frihet vad gäller design och funktioner. Till skillnad från övriga leverantörer i Sverige hanterar Mondido även bankinlösen, och gör det möjligt att snabbt komma ut på den internationella marknaden utan start- och månadsavgifter. Vi gör det möjligt för e-handlare att spara både tid och pengar och binder inte upp våra kunder på långa avtal.