Mi.tv

Mi.tv är Latinamerikas snabbast växande online och mobila tv-guide. Mi.tv är en tablå och social plattform som användarna har tillgång till kostnadsfritt. Användarna får personliga rekommendationer på program och kan interagera med sina vänner.