MetaSolutions

MetaSolutions bygger lösningar för datahantering för att minska dubbelt arbete och för att göra data tillgängliga. Produktsviten EntryScape är en informationshanteringsplattform som bygger på länkade data, och erbjuds kunder i både privat och offentlig sektor.