Mercene Labs

Mercene Labs utvecklar och säljer produkter baserade på en unik polymerplattform som kombinerar skräddarsydd materialprestanda med direkt sammanfogning till en mängd material.

Den första produkten, Biosticker™, accelererar medicinsk forskning genom att länka samman vanliga substrat använda inom protein- och DNA-analys med existerande automatiserad laboratorieinfrastruktur.