Mantex

Mantex avslöjar innehåll och kan därmed öka avkastning och spara energi.

I nästan alla storskaliga industriella träförädlings och biomaterialprocesser är det av intresse att känna till mängden önskade och oönskade substanser, t.ex. fukthalt, barkhalt, och oorganiska föroreningar. Mantex tillhandahåller industrianpassade mätinstrument som snabbt och beröringsfritt mäter andelen sökt substans och möjliggör därmed en bättre processkontroll.