Learnster

Learnster är den första molnbaserade end-to-end tjänsten för utbildningsleverantörer och konsulter. Learnster halverar tiden för att administrera kurser, spar pengar i flera led, utbildar fler för samma insats, moderniserar och distribuerar kursinnehåll och gör det tillgängligt i alla enheter. Men viktigast av allt – ökar lärupplevelsen och värdet av utbildningsinsatsen. Med Learnster framtidssäkrar våra kunder sin affär och utbildningserbjudande.