IRnova

IRnova utvecklar och tillverkar högpresterande IR-detektorer för detektion av föremål i kompakt mörker.

Bolaget har kunder över hela världen och har lyckats etablera sig väl i marknader med hög tillväxtpotential i bl.a. Asien. Kunderna utvecklar och tillverkar system inom säkerhet och övervakning såväl som för medicinska och industriella applikationer. Bolaget har även uppdrag från flera andra företag med relaterade, men ej konkurrerande, erbjudanden för att utveckla nya produkter som kan volymtillverkas av IRnova. Utöver detta pågår utveckling av nya revolutionerande IR-detektorlösningar för att kunna ligga steget före konkurrenterna.