Hubbster

Med utgångspunkt i bland annat den välkända motivationsteorin Self-Determination Theory har vi tagit fram ett digitalt verktyg som hjälper till att stötta ledning, chefer och medarbetare i att ta strategier, planer och projekt från ord  till konkret handling. Från snittet 5 % strategiengagemang till över 60 % på 8 månader.