Henry

Henry är A.I assistent för team. Med hjälp av Henry får chefer ett intelligent och automatiskt verktyg som ger dem en bättre inblick i hur anställda mår och hur arbetet fortlöper. Genom Henry får chefer kontinuerliga insikter i vad som påverkar produktivitet, engagemang i deras team och Henry hjälper chefer spara tid, identifiera flaskhalsar samt öka produktiviteten bland de anställda.