Stdiotogo

Gotogo utvecklar molntjänster som förenklar och effektiviserar kommunikation med rörliga media på digitala plattformar.

Fokuset ligger på att ge användaren intuitiva funktioner i gränssnittet så att fler kan engageras i att skapa innehåll och att det går att skapa varumärkesbyggande kommunikation i den dagliga verksamheten. Gotogo kombinerar tekniskt innovativa lösningar med metodik och ger stöd för hela processer i produktion och distribution av multimedia. Tjänsten företaget har utvecklat heter Stdiotogo.