EXMET

EXMET AB utvecklar teknologi för friformsframställning (3D printning) av komponenter i amorfa och nanokristallina metallegeringar.

Exmets teknologi möjliggör viktreduktioner på upp till 90% av mekaniska komponenter och avsevärt minskade energiförluster hos magnetiska komponenter. Bolaget bildades 2009 och är baserat i Stockholm,Sverige.