EVAM System

H&E Solutions utvecklar smarta kommunikationssystem inom V2V (Vehicle to Vehicle) och V2X (Vehicle to Everything) för att förbättra trafiksäkerheten. Bolagets produkt EVAM System kan varna bilister om förändrade trafiksituationer, t ex ett utryckande fordon eller en brand i tunnel genom att använda redan inbyggda funktioner i bilarnas radio/infotainmentsystem. H&E Solutions utvecklar nya innovativa produkter för morgondagens teknik inom fordonsindustrin.