Encare

Encare är ett medicintekniskt företag som erbjuder produkter för att förbättra vården kring kirurgi.

Encares webbaserade mjukvara hjälper opererande kliniker att införa och upprätthålla ERAS®, ett strukturerat behandlingsprogram som förbättrar kvalitén och effektiviteten i vården. Med Encares produkter kan opererande kliniker minska antalet komplikationer till hälften, förkorta vårdtiden med i genomsnitt tre dagar och standardisera behandlingen till Best Practice.