Dreamler

Dreamler utvecklar ett verktyg för planering och genomförande av projekt.

Dreamler särskiljer sig från andra projektverktyg genom att inte bara vara ett verktyg för professionella projektledare och planerare utan engagerar även de som faktiskt genomför projekten, vilket ökar kvalitén på planeringen samt flexibiliteten under projektets gång. Dreamler riktar sig till verksamheter där samverkan är beroende av medarbetarnas engagemang och har fått bra gehör inom bland annat byggindustri, utbildning och ideella sektorn.