CyberGene AB

CyberGene AB utvecklar och säljer medicintekniska produkter för genetisk diagnostik.

ChromoQuant® QF PCR kit är ett CE märkt diagnostiskt testkit för snabb diagnostik av kromosomförändringar hos foster. Tillsammans med Visualizer™, ett databaserat beslutstödsystem, kan diagnostiktiden kortas från veckor till dag/dagar samtidigt som det är väsentligt mindre resurskrävande.