Tölve

Tölve erbjuder nästa steg i ”lead generation”. Vi kombinerar maskininlärning, statistiska metoder och textanalys med företagens egen försäljningshistorik för att skapa en unik algoritm för varje företag. Denna algoritm predicerar vilka leads som har största sannolikhet att generera en lyckad försäljning. Vi kan även konstruera en unik algoritm för varje produkt eller tjänst som ett företag har.