Antrad

Antrad Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, blodbanker över hela världen, möjlighet att tina blodplasma på några minuter, vilket är betydligt kortare än andra tillgängliga tekniker. Antrad tekniken använder radiovågor från en vald frekvens och en innovativ kassett för att möjliggöra snabb och säker upptining av blodplasma.